Rekisteriseloste

Rekisteriseloste koskee sivua : https://ompelimoneulanen.fi

Ompelimo Neulasen asiakasrekisteri 

Rekisterinpitäjä on tietosuojalain mukaan velvollinen informoimaan rekisteröityjä siitä, miten heidän luovuttamiaan tietoja käytetään. 
 1.Rekisterinpitäjä

Tiia Oranen – Ompelimo Neulanen 

Uutelantie 2 D 8 

06400 Porvoo 

Y-tunnus 3098523-4 

puh. 050 344 8484 

Sähköposti: ompelimo.neulanen@gmail.com 

2.Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Ompelimo Neulasen asiakkaat.

3.Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen perustamiseen, hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotetteiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä: 

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
  • henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa 
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 

Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä ja yhteyshenkilöistä. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

5.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin pitäjään. 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
  • Asiakkaalta itseltään tilauksen ja maksun yhteydessä 
  • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta 
7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta rekisteritietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi asiakassuhteen hoitamiseen lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten postitukseen, maksamiseen ja kirjanpitoon. 

8.Henkilötietojen säilytys

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin. Joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitoaineistoa säilytetään kuusi (6) vuotta tilikauden päättymisestä. 

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

9.Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. 

10.Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Tietokoneissa ja ohjelmissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto. Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksu- ja pankkitiedot käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita ei tallenneta tietokantaan. 

Porvoo 8.1.2021 

Tiia Oranen 

 

Evästeiden käyttö verkkosivuilla  

Ompelimo Neulasen verkkosivut keräävät evästeitä (cookies). Evästeiden avulla kerätään sivuston kävijätilastoja ja niiden avulla analysoin tietoja. Tavoite on kehittää sivuston laatua ja sisältöä käyttäjälähtöisesti.  

Tietoa evästeistä  

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai asentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.  

Evästeiden käytön estäminen selaimessa  

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.  

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/ .  

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen tai toimivuuden.